worseboy

Just wild and free

Nóng

Leave a comment

Đài nói sẽ mưa, Accuweather nói sẽ mưa, Weather app nói sẽ mưa. Thế mà có mưa đéo đâu.
Yên Minh, Hà Giang mà lên tới 35-36 độ, mình lên núi để tránh nóng mà bây giờ lại nằm ở cái Hoả Diệm Sơn thế này, thật là ông trời ổng thích trêu ngươi mà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s