worseboy

Just wild and free

Work diary – day 1

Leave a comment

– Sếp có rất nhiều dạng, nhưng chung quy đều thích thể hiện quyền lực và rất thích dựa vào nó để tạo ưu tiên cho bản thân. 

– Nhân viên thì còn đa dạng phong phú hơn. Hôm nay gặp được quả nhân viên nịnh bợ tán dương, ân cần phục vụ sếp là giỏi, còn đối xử với nhân viên quèn khác thì tỏ rõ thái độ bất lịch sự, gằn giọng ra vẻ. Còn có quả khác thì chuyện nhỏ chuyện to gì cũng phải sếp quyết rồi mới dám làm. Đúng kiểu 1 vương quốc mà vua có quyền sinh sát, còn quan là nịnh thần và dân thì lúc nào cũng sợ chết. Haha.

– Ở đây trên núi mà nóng cỡ đồng bằng, kiếm chút gió là thứ xa xỉ. Đất Việt Nam mà nhà nhà xài hàng Trung Quốc, người người bán hàng Tàu Khựa, may mà bà con vẫn nói tiếng Việt chứ nếu không mình lại tưởng nhầm là lạc sang Trung Quốc. 
Kết cho ngày đầu tiên ngồi chơi mà k có việc gì để làm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s